Organisation & styrning

On Via är en platt organisation men med ett tydligt ledarskap.

Bolaget har en styrgrupp bestående av VD, CFO, styrelseordförande och styrelseledamot.

Utöver styrgruppen sker verksamhetsutvecklingen operativt inom respektive bolag och får stöd i våra olika forum där såväl verksamhetschefer, som receptionister och trafiklärare möts och utbyter erfarenheter.

Vi har inom koncernen ett affärs- och koncernstöd som hanterar och stöttar Ekonomi, Lön, HR, Marknad och Inköp.

En gemensam värdegrund finns också som ett naturligt stöd i hur vi väljer att navigera och utveckla våra verksamheter.

Värderingar

Entreprenörskap

Våra verksamheter bedrivs på flera orter där den lokala närvaron och kunskapen tillsammans med en hög ambition och drivkraft har gjort oss framgångsrika. Vi tror att den del av framgången ligger i just det kreativa och entreprenöriella synsättet där medarbetare ständigt bidrar till att utveckla sig själv och verksamheten på ett kostnadsmedvetet sätt. Genom nyfikenhet och mod till förändring hittar vi nya affärsmöjligheter tillsammans!

Ansvar

Vi ser ON VIA som en viktig samhällsaktör. Genom kvalitativa trafikutbildningar skapar vi frihet och mobilitet åt både privatpersoner och företag. Transport är en ständigt växande sektor inom näringslivet där vi också ser en tydlig brist på förare – Vi ser till att utbilda framtidens förare!

Hållbarhet är också ett viktigt tema för oss där vi lyssnar till branschen, är lyhörda för teknikutveckling och strävar efter att vara en förebild på området. Vi tar ansvar för att driva en hållbar trafikutbildning.

Som anställd inom ON VIA tar vi alla ansvar. – för både kunder och medarbetare. Vi erbjuder varandra stöttning och en hjälpande hand för att skapa en god arbetsmiljö och trivsel. Vi litar på varandra, vågar att ge och ta ansvar.

Professionalism

Vår strävan efter att erbjuda den bästa trafikutbildningen ställer höga krav på vår kunskap och leverans. Vi håller vad vi lovar och ser till att vara uppdaterade för att kunna bedriva modern utbildning i linje med branschkrav och riktlinjer.