Hero bild till hero 1

Bli en del av On Via

Så funkar det

Intresset för vår verksamhet är stort och vi är noggranna med vilka trafikskolor som får bli en del av koncernen. Vi utvärderar bland annat utbildningskvalitet, ekonomi, organisation och att värderingar ligger i linje med våra andra verksamheter. Allt behöver inte falla inom ramen för en mall men vi måste kunna identifiera en utvecklingspotential och att verksamheten kan drivas med framgång och kvalité över tid.

Exakt hur processen kan se ut vid anslutning varierar beroende på verksamhetens karaktär men kan enkelt beskrivas enligt nedan:

En första kontakt

Ni kan alltid höra av er till oss om ni har några funderingar eller frågor kring en eventuell framtid tillsammans med oss. Det går bra att både att ringa och maila, vi lovar att återkoppla så snart vi kan.

Indikativt Bud

I de fall ert intresse handlar om att ni eventuellt vill överlåta er verksamhet till oss brukar det vara bra för den vidare diskussionen att tidigt få en idé om vad vi är beredda att betala för er verksamhet. Vi sammanställer därför gärna ett indikativt bud som ni kan ta ställning till. Budet är, som framgår av benämningen en indikation av vad ett slutgiltigt anbud kan ge, men ändå en bra grund för en vidare diskussion. För att kunna beräkna ett indikativt bud behöver vi ta del av finansiella rapporter och för att indikationen ska bli så korrekt som möjligt bör rapporterna vara så färska som möjligt.

Möte

Vi tror på det personliga mötet och att det mänskliga förtroendet är mycket viktigt. Vi presenterar vilka vi är, våra tankar, idéer och mål närmare. Vi vill också gärna förstå i grunden vilka ni är och hur er verksamhet är uppbyggd, vilka era medarbetare är samt vad ni har för tankar kring verksamhetens utveckling och framtid. Inte minst är det viktigt att tänka på vilken roll ni själva vill ha efter ett eventuellt förvärv.

Företagsbesiktning (Due Diligence)

Om allting känns bra efter att ni tagit del av ett indikativt bud och efter att ni träffat oss, samt bestämt er för att gå vidare i processen vill vi så fort som möjligt komma till er och göra en företagsbesiktning. Under denna kommer vi att gå igenom verksamheten från utifrån legala aspekter, ett finansiellt perspektiv, samt hur organisationen och tillgångarna ser ut. Vi förbereder detta arbete, som normalt tar 1-2 dagar på plats tillsammans med er.

Slutgiltigt anbud

Om företagsbesiktningen fallit väl ut och vårt intresse alltjämt består kommer vi att beräkna ett slutgiltigt bindande anbud. Vi eftersträvar att göra det så snart som möjligt efter att företagsbesiktningen är färdigställd.

Tillträde

Om vi är överens kring affärsuppgörelsen eftersträvar vi att ha tillträde så snart som möjligt efteråt.

Därefter går vi igenom vilka möjligheter, behov och önskemål som finns för den aktuella verksamheten och hur vi på bästa sätt tar arbetet vidare. Vi agerar som en partner och jobbar tillsammans med ledningen för respektive verksamhet – tillsammans lägger vi upp en plan.

Varje verksamhetschef har det fulla ansvaret för sin verksamhet och fattar de beslut som är bäst för den enskilda verksamheten med stöd utifrån vår värdegrund och riktlinjer.

Successivt lär vi oss mer om hur vi kan dra nytta av de olika kompetenserna som finns i vårt samlade nätverk och hur våra stödfunktioner kan stötta verksamheten på ett effektivt sätt.

Ambitionen avgör hur långt vi tar nästa steg!

 

Kontaktpersoner

Bild på Carl Westgren

Carl Westgren

Förvärv

073 - 544 66 40
carl@vinterled.com

Bild på Johan Von Stockenström

Johan Von Stockenström

Förvärv

070 - 712 96 22
johan@vinterled.com