Funderar du på framtiden?

Med On Via Trafikutbildningar får du en professionell partner som är redo att investera i verksamheten för att ta den till nästa nivå och trygga ett långsiktigt ägande för dig och dina medarbetare.

Hero bild till hero 2

Varför On Via?

Med ett starkt kundfokus och ett mål om att vara Sveriges bästa arbetsgivare för trafikutbildare tror vi att On Via kan göra skillnad. Vi ger det stöd som många mindre trafikskolor saknar utan att ta bort självständigheten. I stället lyfter vi fram det unika med varje verksamhet för att den ska vara attraktiv på den lokala marknaden. On Via skapar möjligheter för både ägare och medarbetare!

Långsiktigt ägande

Genom att bli en del av On Via får din verksamhet en långsiktig ägare som vill utveckla verksamheten utifrån våra kunders och medarbetares perspektiv. Vi har en stabil ägarstruktur och investerar löpande i personal, ny teknik, fordon och lokaler för att skapa en attraktiv och modern arbetsplats.

Lokalt beslutsfattande

Vi tror på ett decentraliserat ledarskap och beslutsfattande i grunden. Verksamheter skiljer sig åt liksom förutsättningarna på lokala marknader. Därför fattas beslut om utbildningsutbud, prissättning, inköp och personal till stor del inom varje verksamhet. Vi litar på våra verksamheters omdöme och är övertygade om att vi på så sätt skapar en mer dynamisk verksamhet!

Förutom kompetenta forum för diskussion har vi en gemensam värdegrund som vägleder oss i såväl dagliga beslut som vid långsiktig planering.

Affärsstöd och support

I takt med att verksamheter växer och marknaden förändras ställs allt högre krav från både kunder och medarbetare. Inom On Via har vi professionella stödfunktioner som exempelvis Ekonomi, Lön, Inköp och Marknad. Detta gör att verksamheterna kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Karriärmöjligheter och nätverk

Med en gedigen bredd av utbildningar och en stor geografisk spridning finns tydliga synergier och möjligheter att dra nytta av i vårt nätverk. För medarbetare innebär detta nya möjligheter att vidareutbilda sig, bredda sin kompetens eller rent av variera arbetsplats.

Vi hoppas naturligtvis också att vårt team och gemenskap ska bidra till en trivsam och inspirerande arbetsmiljö. Nya människor, erfarenheter och intryck skapar framtidens trafikutbildare – tillsammans!

Bild till teaser för Så går det till

Läs mer om hur processen för att ansluta sig ser ut!

Så går det till